ข้อมูล eBook

ชื่อ: Marketing  Idea

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

MARKETING IDEA หนังสือที่รวมรวบแนวคิดหลักการตลาดหลายเรื่องไว้ในเล่มเพราะกลยุทธ์ด้านการตลาดนั้น ต่างสินค้ากัน ต้องใช้กลยุทธ์ต่างกันสินค้าเดียวกัน ต่างยุคต่างสมัยกันก็ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดไม่เหมือนกัน หนังสือเล่มนี้ รวมเรื่องหลักการตลาด