ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือใช้งาน Mac OS X Mavericks & iLife/iWork ฉ.สมบูรณ์

ผู้แต่ง: สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด,ประสพชัย หิรัณปัณฑาพร

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือสำหรับผู้ใช้ OS X Mountain Lion ครบทุกเรื่องของการใช้งาน อัพเดตใหม่ล่าสุด iTunes 11 ตลอดจนการตรวจสอบปัญหาเครื่อง Mac พร้อมสอนใช้งานชุดแอพพลิเคชัน iLife (iPhoto, iMovie, GarageBand) และ iWork (Pages, Number, Keynote) ที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่รีวิว