ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานเครื่องมือกล

ผู้แต่ง: อ.สุเมธ ธารจินดาวงศ์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาให้มีความเข้าใจถึงพื้นฐานที่มาของการคำนวณสูตร การแก้โจทย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง