ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องทำความเย็น(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผู้แต่ง: อ.สมเกียรติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เครื่องทำความเย็น(ปรับปรุงครั้งที่ 1)