ข้อมูล eBook

ชื่อ: 150 Apps Kids Education

ผู้แต่ง: 5d book

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือ 150 App Kids Education นี้ได้ถูกรวบรวมคัดสรรแอพส์ฟรี ใหม่ล่าสุดที่มี ผู้คนดาวน์โหลดในชีวิตประจำวัน ไว้มากถึง150แอพส์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการความรู้ (IQ) และพัฒนาการ (EQ) สำหรับเด็ก ของคุณด้วยแอพพลิเคชั่น เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,ฝึกนับเลข,คัดลายมือ,โปรแกรมฝึกท่อง กขค, นิทานก่อนนอน,พุทธปะวัติ ประวัติพระพุทธเจ้า,บุคคลสำคัญของโลก,ABC for Kids,เกมเพื่อฝึกประสาททักษะความจำของเด็ก ฯลฯ สามารถนำไปใช้ได้ บนอุปกรณ์ iPhone,iPad,iPod Touch,Windows Phone,และ Galaxy Tab+Note"