ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปาฏิหาริย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ผู้แต่ง: โรม บุนนาค

สำนักพิมพ์: บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (เดิม สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)

หมวดหลัก: สารคดี-ชีวประวัติ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธรูปสำคัญที่มีผู้คนเคารพนับถือกันมากเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศมาเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของพระพุทธรูปเหล่านั้น ซึ่งบางองค์ก็มีเรื่องปาฏิหาริย์อย่าง "เหลือเชื่อ" ที่คนในยุคนี้ยากจะรับได้ แต่หลักฐานจากคำยืนยันของคนที่ "เชื่อถือได้" ก็หนักแน่นจนเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่น่าคิด อย่างเช่นเรื่อง ปาฏิหาริย์ของพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกพูดได้เป็นต้น ฉะนั้นเมื่อท่านผู้อ่านไปกราบไหว้พระพุทธรูปที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ก็จะ "รู้จัก" ท่านได้ดีขึ้นว่ามีความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเพียงใด และองค์ใดที่ยังไม่เคยไปกราบไหว้ ก็จะได้เห็นพุทธลักษณะของท่านจากรูปภาพ ความเป็นมาอัศจรรย์และทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าจะต้องไปสักการะสักครั้ง