ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้

ผู้แต่ง: วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อนำคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เพียง 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์และพื้นฐานการสร้างประโยค ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!!