ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวต้นทุนต่ำ

ผู้แต่ง: ศุภวรรณ์ ใจแสน

สำนักพิมพ์: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา