ข้อมูล eBook

ชื่อ: ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

ผู้แต่ง: ไพศาล พืชมงคล

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของผู้เขียนว่าด้วยเรื่องของการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็คือการเลือกคนและการใช้คนนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยหลักจิตวิทยาในการบริหารด้วย อีกทั้งกลยุทธ์ตามภูมิปัญญาและ ตำราศาสตร์วิชาต่างๆ ของตะวันออก อาทิ คัมภีร์นรลักษณ์ ของจีน คัมภีร์พิชัยสงคราม คัมภีร์เต๋าเต็งเก็ง คัมภีร์ของอินเดีย ที่มีมานานกว่าพันปี อาทิ
-การเลือกคน การดูคน การใช้และมอบหมายงาน
-คิดทำการใหญ่ต้องใช้ช่วงยอดคน
-คนคล้ายดั่งปลาอ้วน ปลาผอม
-กลยุทธ์การเลี้ยงเสือกับนกอินทรี
-หลักการ 5 ร่วมในการฝึกช้างเผือก