ข้อมูล eBook

ชื่อ: แปลเอกสารเพื่อใช้งาน (CD)

ผู้แต่ง: วิษณุ พีรานนท์

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รายละเอียดหนังสืออย่างย่อ : หนังสือเล่มนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อนฝูงและญาติมิตร ที่มีความจำเป็นต้องแปลเอกสารราชการ ประเภทต่างๆได้อย่างแน่นอน ซึ่งนอกจากจะประหยัดเงินแล้ว ท่านยังจะได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ในด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะเป็นหนังสือที่รวบรวมตัวอย่างการแปลเอกสารราชการที่ประชาชนจำเป็นต้องใช้ เมื่อท่านต้องการนำเอกสารราชการต่างๆไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทแปลและนักแปลที่ไร้คุณธรรม
#ภาษาอังกฤษ