ข้อมูล eBook

ชื่อ: กฎหมายแรงงาน 2561

ผู้แต่ง: ธรรมนิติเพรส

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับทุกองค์กร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร