ข้อมูล eBook

ชื่อ: ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญ
๏ ที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๏ ที่นายจ้างทำไม่เป็น ทำให้แพ้คดีจำนวนมากในแต่ละปี
๏ ที่นายจ้างต้องทำให้เป็น ใช้ได้อย่างพิสดาร ชนะคดี
 
แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับ…
๏ ตัวอย่างข้อบังคับฉบับเข้าใจง่าย
๏ รัดกุม ยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
๏ เขียนรองรับกฎหมายใหม่ปี 2560 – 2561 
๏ มีตัวอย่างภาคปฏิบัติใช้ได้เลย