ข้อมูล eBook

ชื่อ: การพัฒนาบุคลากรแบบ HR มืออาชีพ

ผู้แต่ง: ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา