ข้อมูล eBook

ชื่อ: มาตรฐานการผลิตน้ำหมักเอ็นไซม์ เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย

ผู้แต่ง: อภิชาต ศรีสอาด

สำนักพิมพ์: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา