ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกไทย 2557 (Thailand Book of Records 2014)

ผู้แต่ง: ธัญญา ผลอนันต์

สำนักพิมพ์: ขวัญข้าว'94

หมวดหลัก: รัฐศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บันทึกสถิติและเรื่องราวอันเป็นที่หนึ่ง ที่สุดและเรื่องแปลกของประเทศไทย