ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ผู้แต่ง: อ.วิโรจน์ สุวรรณรัตน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 หน่วย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบงานสวมชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สกรูและนัต สลักพิน สปริง แหวน เพลา ลิ่ม แบริ่ง เฟือง สายพานและล้อ แต่ละหน่วยจะมีภาพประกอบและมีแบบทดสอบประจำหน่วยมีใบงานฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้