ข้อมูล eBook

ชื่อ: ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา